Rabbit osteoarthritis model

Hyaluronsyre er et rabbit osteoarthritis model som er en viktig del av bindevevet . Det finnes også i leddvæsken.

Nyere studier viser at behandling med hyaluronsyre i smertefulle ledd som er rammet av slitasjegikt er en effektiv metode uten alvorlige bivirkninger. Ostenil er en engangs injeksjonsbehandling for å lindre smerter i kne- eller hofteartrose. Den injiseres i ledd som er påvirket av slitasjegikt for å lindre smerte, gjenopprette smøring og demping. Dette forbedrer leddfunksjon og bidrar til å gjenopprette livskvalitet. Den stabiliserte form av HA i Ostenil. Hvor sikker er Ostenil behandling?

Ostenil er svært rent produkt og produseres uten bruk av animale materialer, slik at risikoen for urenheter er nær null. Ostenil blir behandlet av kroppen på samme måte som kroppens egen hyaluronsyre og det har ikke vært rapportert om immunologiske eller anafylaktiske reaksjoner. NASHA har vært brukt trygt i for ulike medisinske formål i over 4. Det gjenskaper nivåer av HA, som er naturlig redusert under utviklingen av slitasjegikt. HA er kjent for å kontrollere smerte og har visco-elastiske egenskaper, som kan gi dempning og støtdemping i leddet. Er min tilstand alvorlig nok for denne type behandling?

Hvis du lider av slitasjegiktsmerter i kne, hofte eller andre ledd og har smerter som ikke gir seg med smertestillende tabletter eller en god livsstil, kan du nyte godt av behandling med HA. For å finne ut om HA passer for deg, må du ta kontakt med Apexklinikken for en undersøkelse. En klinisk undersøkelse med røntgenbilder og ultralydbilder kan brukes for å avgjøre om du er en aktuell kandidat for behandlingen. Hele behandlingen utføres på Apexklinikken og tar ca.

Ostenil gis i form av en enkel injeksjon i kneleddet. Det settes normalt sett litt bedøvelse før injeksjonen med HA. Det er derfor svært lite ubehag med injeksjonen. Man kan imidlertid få noe smerter senere på dagen når bedøvelsen går ut, men dette kan effektivt behandles med vanlige reseptfrie smertestillende det første døgnet.

Behandlingen kan gjentas etter behov. Erfaringsmessig vil oppfølgende injeksjoner kunne gi ytterligere bedring. Hyaluronsyre inne i leddene gir smertelindring på samme nivå som andre medisiner eller kortisoninjeksjoner og har en mer langvarig effekt. Vår erfaring på Apexklinikken er at selv pasienter med relativt mye slitasje har effekt av behandlingen i opptil 6 mnd.

Vanlig er mellom 4-6 mnd. Det finnes mange metoder for behandling av pasienter med slitasjegikt i kneet, og for vår yrkesgruppe så er trening et viktig tiltak som kan gi pasientene varig smertelette og bedret funksjon. For de pasientene som ikke responderer tilfredsstillende til konservative tiltak, men som ønsker å unngå eller utsette en operasjon eller protese, så finnes det nå metoder som kanskje kan gi dem langvarig smertelette. Metoden heter Hyaluronsyre injeksjon og vi kommer til å presentere flere studier som viser at metoden er et effektivt tiltak som kan gi mange av våre pasienter tilfredsstillende resultater. Metoden er ikke ny, men stadig bedre studier og bedre kunnskap om virkningsmekanismene bak effektene gjør at vi nå lettere kan anbefale dette tiltaket for noen pasientgrupper. Forfatterne konkluderte med at det finnes gode bevis for at injeksjon med kortison ved slitasjegikt i kneet, og at metoden er trygg med få bivirkninger.